Translate

Wednesday, December 10, 2014

האם זה חשוב

כנוצרים, אנחנו לא צריכים למנוע את הבעיה הקשה של יצירה. אנו מצווים לספר לאנשים אחרים על הבשורה.הנושא של יצירה חשובה כי:

1) התנ"ך מלמד יצירה היסטורית מילולית

2) מדע תומך במודל היצירה

3) ההיסטוריה של המאובנים תומכת ביצירה

4) עד הנוצרי חלש בלי בסיס להציג את הבשורה

5) ישו אמר שהוא היה דוקטרינה חשובה


הבשורה על-פי מתי 28:19-20

 "משום כך לכו ועשו תלמידים בכל העולם. הטבילו אותם בשם האב, הבן ורוח הקודש, 20 ולמדו אותם לעשות את כל אשר ציוויתי אתכם. היו סמוכים ובטוחים שאהיה אתכם עד סוף העולם!"

 

הבשורה על-פי יוחנן 5:46-47

אילו האמנתם למשה הייתם מאמינים גם לי, שהרי הוא כתב עלי. 47 ואם אינכם מאמינים למה שכתב משה, איני מתפלא שאינכם מאמינים לדברי."

No comments:

Post a Comment