Translate

Wednesday, December 31, 2014

הלב והאלימות

הרבה אנשים מדברים על אלימות בתרבות. הם חוששים שהתרבות היא רצח. כאשר דברים רעים קורים למישהו אז יש מחאה וכעס. אני מאמין שהכל מתחיל בלבו של האדם.

כשאני אומר את לב האדם, אני מסביר את מניעיו של האדם.

יש לנו רצון חטא ולא יהיו בעיות. אם יש לך בעיה בתרבות אז יש לי החברה נושא לב.

האדם היחיד שיכול לרפא את המחלה הוא ישו.נפש האדם שדוחים את ישו, הנשמה שתהיה לי כעס. ישו יביא שלום ללב האדם. כאשר אדם חוזר בתשובת מחטאיהם, ולאחר מכן את הכעס יחדל בחייו של האדם.

הלב החדש שישוע נותן הוא גדול.האדם ייהנה מחיים נהדרים. אני לא אומר שהחיים יהיו מושלמים, אבל האדם יהיה חכם. אם אדם עומד בפני אדם קשה או בעיה קשה, האדם יהיה שלום.

אם אין לי אדם ישו אז הטבע החוטא ימלוך בחייו של האדם. אם אדם עוולות מישהו שדוחה את ישו, אז האדם יהיה אלימות בלב.האדם לא יהיה לי סליחה בלב ולכן הם משתמשים במילים ובמעשי אלימות.

אם מישהו עוולות אדם זה, האדם הזה להרוס מכוניות ואנשי שנאה. זו הבעיה בכל החברות. אדם זה צריך להגיש את החיים שלהם לישו. אם הם רוצים לחיות חיים טובים.

אני צריך להוסיף עוד נקודה. יש אחריות אישית בכל חיים. חיים זה לא מושלם, אבל אדם יכול לעשות רע או טוב. יש תוצאה של להיות טיפש. אנשים צריכים לב חדשמשלי 13:2

 מִפְּרִ֣י פִי־אִ֭ישׁ יֹ֣אכַל טֹ֑וב וְנֶ֖פֶשׁ בֹּגְדִ֣ים חָמָֽס

No comments:

Post a Comment