Translate

Wednesday, December 24, 2014

תכנית הבריאות הטובה ביותר

הבריאות של החברה מבוססת על המשפחה. אם המשפחה היא לא בריאה אז התרבות תסבול.האב צריך כבוד מאשתו והילדים.האישה צריכה לכבד את האב.הבן צריך לכבד את אביו.
הנושא של תרבויות רבות הוא שהילדים לא מקשיבים לאב. אלוהים מבין איך פונקציות חיים.
אם אדם הוא ילד.הילד צריך להקשיב לאב כך שהילד יהיה חיים טובים. אבל אם ילדים לא מקשיבים לאבותיהם ואז הם יהיו בעיות.
הם mockers רב כלפי אבותיהם.
הפעם היחידה שילד לא יכול להקשיב לדבריו של האב הוא כאשר הוא הולך נגד אלוהים ואת התנ"ךמשלי 13:1

 בֵּ֣ן חָ֭כָם מ֣וּסַר אָ֑ב וְ֝לֵ֗ץ לֹא־שָׁמַ֥ע גְּעָרָֽה׃

No comments:

Post a Comment