Translate

Friday, December 19, 2014

דרך טובה

יש לי העולם הזה מלכודות רבות לאנושות. אנשים יכולים לשתות יותר מדי אלכוהול, לקיים יחסי מין לפני נישואים, ולהיות עבדו לגאווה. אלוהים שונא את הדברים האלה.אדם יכול למנוע את הרוע של העולם הזה.

אדם צריך להבין שכל אחד הוא חוטא. אנחנו רוצים לחטוא, כי לכולם יש טבע חוטא.האדם צריך להרוג את הטבע החוטא.הצלב של ישו הורג את הטבע החוטא, כדי שנוכל לעקוב אחריו.

כאשר אדם חוזר בתשובת מחטאיהם ואז הם רוצים ללכת אחרי ישוע.המאמין יכול לעקוב אחר הטבע החוטא או אלוהים. כאשר חטאים מאמינים אז זה כואב מערכת היחסים עם אלוהים, אבל הם הולכים לגן עדן. אבל המאמין יאבד פרסים בגן העדן.

אם אתה מאמין, שאלוהים רוצה להגן עליך מפני הטבע החוטא. הוא רוצה את החיים הטובים ביותר עבור ילדיו.משלי 12:28

 בְּאֹֽרַח־צְדָקָ֥ה חַיִּ֑ים וְדֶ֖רֶךְ נְתִיבָ֣ה אַל־מָֽוֶת

No comments:

Post a Comment