Translate

Saturday, December 13, 2014

Ang panganib seksyon dalawang

May mga panganib sa pagtanggap theistic ebolusyon.

1) Pagtanggi ng mahalagang aral hinggil sa BibliyaExodo 20:11 declares na nilikha ng Diyos ang lahat sa anim na araw.


 

Exodo 20:11

Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin.

 Pagtuturo na ito ay nagpo-promote ng isang lokal na baha at hindi sa buong mundo baha.
  Nagpo-promote ng Long edad kamatayan bago kasalanan.

 

No comments:

Post a Comment