Translate

Monday, December 15, 2014

Ang tamad na tao

Sigurado ka ng isang tamad na tao? Gusto mo ng isang bagay ngunit hindi mo nais na magtrabaho? Mayroon akong hindi magandang balita para sa iyo. Hindi mo magkano sa buhay ay makamit. Nakita ko na maraming tao na magreklamo tungkol sa buhay. Ang usapin ay na wala silang isang magandang tama.

Nakita ko ang mga tao na may work tama. Ang tao ay may pera para sa mga pagbabayad at iba pang mga bagay sa buhay. Maaari silang tamasahin ang mga gawain ng kanilang mga kamay. Ito ay isang magaling na pakiramdam kapag maaari kang kumita ng pera. Nais ng Diyos sa amin upang maging mahusay na manggagawa at masiyahan sa aming trabaho.

Ako ay nagpapasalamat na ang Diyos ay nagbigay sa akin ng trabaho at ang maaari kong igalang siya.Kawikaan 12:27

Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad,
ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap.

No comments:

Post a Comment