Translate

Monday, December 15, 2014

האדם העצלן

האם אתה גבר עצלן? האם אתה רוצה משהו, אבל אתה לא רוצה לעבוד? יש לי חדשות רע בשבילך. אתה לא תשיג הרבה בחיים. ראיתי הרבה אנשים שמתלוננים על חיים.הבעיה היא שאין להם מוסר טוב.

ראיתי אנשים עם מוסר עבודה. יש לי האדם כסף לתשלומים ודברים אחרים בחיים. הם יכולים ליהנות מהעבודה של הידיים שלהם. זו הרגשה נחמדה כאשר אתה יכול להרוויח כסף. אלוהים רוצה אותנו להיות עובדים טובים ונהנים מהעבודה שלנו.

אני אסיר תודה שאלוהים נתן לי עבודה, ואני יכול לכבד אותומשלי 12:27

  לֹא־יַחֲרֹ֣ךְ רְמִיָּ֣ה צֵידֹ֑ו וְהֹון־אָדָ֖ם יָקָ֣ר חָרֽוּץ׃

No comments:

Post a Comment