Translate

Friday, December 19, 2014

Ang magandang landas

Mundo na ito ay may maraming traps para sa sangkatauhan. Maaari uminom ng mga tao masyadong maraming alak, mayroon Pagtatalik na premarital, at maging isang alipin ng kapalaluan. Ayaw ng Diyos ang mga bagay. Ang isang tao ay maaaring maiwasan ang mga masasamang sa mundong ito.

Ang isang tao ay kailangang maunawaan na ang lahat ng tao ay isang makasalanan. Gusto naming kasalanan dahil lahat ay may makasalanang kalikasan. Kailangan upang patayin ang makasalanang kalikasan ang tao. Ang krus ni Jesus kills ang makasalanang kalikasan sa gayon ay maaari siya naming sundin.

Kapag ang isang tao repents mula sa kanilang mga kasalanan pagkatapos sila ay nais na sundan si Jesus. Maaaring sumunod mananampalataya ang mga makasalanang kalikasan o Diyos. Kapag ang isang mananampalataya kasalanan pagkatapos itong sumasakit ang relasyon sa Diyos ngunit ang mga ito ay pagpunta sa langit. Subalit ang mananampalataya ay mawawala ang mga parangal sa langit.

Kung ikaw ay isang mananampalataya, nais ng Diyos upang protektahan ka mula sa makasalanang kalikasan. Nais ni niya ang pinakamahusay na buhay para sa kanyang mga anak.Kawikaan 12:28

 Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay,
ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan.

No comments:

Post a Comment