Translate

Friday, June 26, 2015

Ang pinakamahusay na plano para sa iyong pera

Ang pinakamalaking layunin para sa karamihan ng mga tao ay kumita ng pera. Ang mundo ay nagsabi na ang pera ay magbibigay sa iyo ang lahat.

Ang mga tao ay gawin ang masasamang bagay upang kumita ng pera sa gayon na ang tao ay maaaring magkaroon ng pera.

Kung ang isang tao ay hindi nagkaroon ng Diyos at magkaroon ng pera. Ang pera na ang taong ito ay may ay walang kahulugan.

Ang isang tao ay hindi maaaring maging mabuti nang Jesus.

Kung ang isang tao ay sumusunod ni Jesus pagkatapos na ang tao ay mayaman. Ang mga kayamanan ay lampas na ginto. Kapag ang isang tao ay may Jesus. Ang taong iyon ay mapupunta sa langit. Ang langit ay malaki. Ito ay isang perpektong lugar kung saan ang Diyos ay naninirahan sa.

Diyos ay magbibigay sa karunungan sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Ito ay mas malaki kaysa sa pilak.Kawikaan 15:6

  Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan,
ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan.

No comments:

Post a Comment