Translate

Monday, June 29, 2015

כמות קטנה של ירקות

אנשים רוצים להתמקד בכסף. אנשים חושבים שכסף הוא התרופה לבעיות של החיים.

פתגמים זה מסביר אנשים שיש הרבה בשר. זה היה סימן לעושר.הנושא היה ש לא היו אהבה במשפחה.

המשפחה לא יכולה להיות רעב, אבל חוסר האהבה יהרוס את המשפחה.

ואז הייתה משפחה שהיו לי ירקות בלבד.האלמנט שמשפחה זו אהבה.

אם אדם רוצה אהבה, אדם שצריך ללכת למקור.

המקור של אהבה הוא אלוהים.מקור השנאה הוא החטאים של בני אדם.

אלוהים הוא אהבה. החטאים שלנו מובילים לגיהינום ושיקול דעת. אלוהים צריך להעניש את החטאים שלנו, כי הוא פשוט.

אלוהים הבן בא לארץ זו. הוא חי חיים מושלמים ומת על הצלב. הוא כבש את המוות וחזר לגן עדן.

אם אדם חוזר בתשובת מחטאיהם ואז האדם שילך לגן עדן. החטאים שלנו לקדם את השנאה, אבל אהבתו של אלוהים בדמותו של ישומשלי 15:17

 ט֤וֹב אֲרֻחַ֣ת יָ֭רָק וְאַהֲבָה־שָׁ֑ם מִשּׁ֥וֹר אָ֝ב֗וּס וְשִׂנְאָה־בֽוֹ

No comments:

Post a Comment