Translate

Tuesday, November 18, 2014

Kailangan nating maging matapat

Nagmamahal ang Diyos katapatan sa mga tao. Maaari naming i-maging isang matapat na tao sa isang hindi tapat mundo.

Tila imposible ngunit ang anumang bagay ay posible sa Diyos.

Ang sangkatauhan ay makasarili kaya mga tao ay maaaring maging hindi tapat kapag nangyari may karapatan sitwasyon.

Kailangang mapagtanto na tayo ay mga makasalanan isang tao. Kami ay kakayahan ng masama kasalanan kaya kailangan namin upang magsisi mula sa ating mga kasalanan.

Kapag magsisi namin mula sa ating mga kasalanan at tanggapin ang krus ni Jesus pagkatapos ay naming matanggap ang kapangyarihan ng Diyos.

Maaari naming mabuhay ng isang dalisay buhay para kay Jesus.

Kapag ang isang tao ay sumusunod kay Jesus, nagbabago ang buhay. Kung ang mananampalataya ay sumusunod kay Jesus pagkatapos sila ay gagantimpalaan mula sa Diyos.

Kung ang isang tao na nais kasinungalingan at tanggihan si Jesus. Pagkatapos ang tao ay hindi pumunta sa langit at hindi gantimpalaan ng Diyos na buhay na tao.

Walang isa ay nararapat sa Diyos ngunit maaari naming matanggap ang kapatawaran mula sa krus ni Jesus.Kawikaan 12:19

  Ang tapat na labi ay mananatili kailanman,
ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal.

No comments:

Post a Comment