Translate

Tuesday, November 18, 2014

אנחנו צריכים להיות כנים

אלוהים אוהב את הכנות באנשים. אנחנו יכולים להיות להיות אדם ישר בעולם ישר.

זה נראה בלתי אפשרי, אבל כל דבר הוא אפשרי עם אלוהים.

האנושות היא כל כך אנשים יכולים להיות לא ישר, כאשר מצבים תקין קורה מרוכז בעצמו.

אדם צריך להבין שאנו חוטאים. אנחנו יכולת של חטאים רשעים ולכן אנחנו צריכים לחזור בתשובה מחטאינו.

כאשר נחזור בתשובה מכל חטאינו וקיבלתי את צלבו של ישו ואז נוכל לקבל את כוחו של אלוהים.

אנחנו יכולים לחיות חיים טהורים לישו.

כאשר אדם כדלקמן ישו, החיים משתנים. אם המאמין כדלקמן ישו אז הם יתוגמלו מאלוהים.

אם אדם שרוצה שקרים ומסרבים ישו. ואז האדם לא ילך לגן עדן ואלוהים לא יגמול שחייו של האדם.

מגיע לי אף אחד לא אלוהים, אבל אנחנו יכולים לקבל החנינה מהצלב של ישומשלי 12:19


 שְֽׂפַת־אֱ֭מֶת תִּכֹּ֣ון לָעַ֑ד וְעַד־אַ֝רְגִּ֗יעָה לְשֹׁ֣ון שָֽׁקֶר

No comments:

Post a Comment