Translate

Sunday, November 16, 2014

כוחן של המילים

יש כוח במילה שלנו לבחור. אנו יכולים להשתמש במילים שלנו לטוב או לרע. ילדים להשתמש במילים כדי לפגוע בילדים אחרים, ההורים לחנך את ילדיהם כאשר מילות הן התעללות. יש לי שאלה.ההורים יכולים לעשות את אותו הדבר כמו הילדים שלהם.

מבוגרים יכולים להשתמש במילים פוגעות כלפי עובדי החברה שלהם. זה עצוב שאנשים רבים מתנהגים כמו ילד קטן.

מבוגרים רבים להביא רוח פוגעת כלפי אנשים אחרים.המילים פזיזות הן כמו חרבות לכיוון לב בני האדם.

אם אנשים רוצים להביא ריפוי אז הם צריכים את אוצר המילים של צורך ואהבה בלב. כאשר אדם משתמש במילים יפות ואז הלב של האדם יכול לרפא.

אנו טיפוסיים כמו המילים הרעות שפוגעות באנשים ולכן אנחנו צריכים ישו כדי להפוך את לבנו. כאשר אדם שיש לי ניתוח לב מישו ואז הם משתמשים במילים יפות. כאשר זה קורה, לשון האדם היא בית חולים גדולים כלפי אנשים אחריםמשלי 12:18

  יֵ֣שׁ בֹּ֖וטֶה כְּמַדְקְרֹ֣ות חָ֑רֶב וּלְשֹׁ֖ון חֲכָמִ֣ים מַרְפֵּֽא

No comments:

Post a Comment