Translate

Thursday, November 20, 2014

Ang batas ng sanhi at epekto

Ang batas ng sanhi at epekto

Kung bawat epekto ay dapat na may dahilan, at pagkatapos ay kung ano ang sanhi ng orihinal na bagay sa pagiging pagpapalawak tinatawag na big bang pagsabog? Macro-ebolusyon ay walang sagot na pang-agham para sa kaganapang ito. Samakatuwid, dapat itong ipinapalagay na nangyari sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang Bibliya ay magkaroon ng isang sagot para sa kung saan ang uniberso ay nagmula sa. Sa buong Biblia ay may pare-pareho ang sagot na ay hindi kailanman ay nagkaroon na baguhin.Mga Taga-Colosas 1:16

 Ito ay sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at mga bagay na nasa lupa, mga bagay na nakikita o hindi nakikita. Ito man ay mga luklukan, o mga paghahari, o mga pamunuan, o mga pamamahala. Ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kaniya.

 

Nehemiah 9:6Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang; ikaw ang lumikha ng langit, ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat; at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. 

No comments:

Post a Comment