Translate

Friday, November 21, 2014

שיעור החיים

יש הרבה אמיתות על חיים. ישנם שלוש ערבויות בחיים. הם לידה, מוות ומסים. אנשים להתמקד בשלושת הדברים האלה, אבל הם לא מחפשים את הדבר החשוב ביותר.

רוב האנשים מחפשים מערכת יחסים עם מאהב. יש מחסור רגשי למערכת יחסים אוהבות. כאשר אדם מקים בן זוג אז יש להם ילדים.

אנשים רוצים להביא ילדים לעולם. מה שהעצוב הוא שמערכת יחסים, ילדים ועבודה אינן עומדים בנפש האדם.

אין אדם שהוא מושלם. המאהב שלך יהיה פגמים ומערכת היחסים הוא לא מושלמת. האהבה היא נהדרת, אבל הם יהיו בעיות ולא להשלים את נפש האדם.

ילדים הם ברכה מאת ה ', אבל הם לא יכולים להשלים את נפש האדם. אנשים רבים מבינים את זה, כאשר הם הופכים לבן.

אנשים אוהבים את הרעיון של עבודה. אין מקומות עבודה שתשלים את נפש האדם. אין עבודה מושלמת אבל אדם צריכה לעשות עבודה שהם אוהבים. אנשים צריכים כסף למשפחה.

יש מקום בלב שצריך אלוהים. רק אלוהים יכול להשלים אדם. יש חטא בלבו של האדם בגלל חטאו של האדם הראשון. החטא שלנו מפריד אותנו מאלוהים. יש לנו נתק עם ה '.

הצלב של ישו יכול לחבר בין אנשים לאלוהים האב.האדם צריך לחזור בתשובה מחטאיהם ואחרי ישוע. הם צריכים להכחיש את עצמם ואחרי ישוע.

יש לך דחה את משמעות חיים?

אם יש לך ישו בלב, אז אתה חי למען ישו? כל המאמינים האמיתיים וחשבון לאלוהים.המאמינים צריכים להיות חיים מוקדשים לישובראשית 5:25-27

 וַיְחִ֣י מְתוּשֶׁ֔לַח שֶׁ֧בַע וּשְׁמֹנִ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד אֶת־לָֽמֶךְ׃
26 וַֽיְחִ֣י מְתוּשֶׁ֗לַח אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־לֶ֔מֶךְ שְׁתַּ֤יִם וּשְׁמֹונִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖ים וּבָנֹֽות׃
27 וַיִּהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י מְתוּשֶׁ֔לַח תֵּ֤שַׁע וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽתהבשורה על-פי יוחנן 3:16-20

 כי אלוהים אהב כל כך את העולם עד שהקריב את בנו היחיד, כדי שכל המאמין בו לא יאבד כי אם יחיה לנצח. 17 שהרי אלוהים שלח את בנו להושיע את העולם ולא לשפוט אותו. 18 כל המאמין בו לא יישפט, אך מי שאינו מאמין בו כבר נשפט! כי לא האמין בבנו היחיד של אלוהים. 19 דינם מבוסס על העובדה שהאור מן השמים בא לעולם, אבל הם לא רצו בו; הם אהבו את החושך, כי מעשיהם רעים ומושחתים. 20 הם שנאו את אור האלוהים והעדיפו להישאר בחשכה, כי לא רצו שמעשיהם הרעים יתגלו באור

No comments:

Post a Comment