Translate

Saturday, August 15, 2015

ההלוויה קרובה

שרה הייתה מת ואברהם היה עצוב. אין הרגשה הגרועה ביותר אז לראות את גופתו של אדם.
אברהם חשב על זמנים טובים עם שרה. אדם אכל פירות כל כך מוות וחטא ישלטו פני האדמה הזאת עד החזרה השנייה של ישו.
יש צורך בזמן של צער כל כך אדם יכול להתאושש מהכאב. אנשים רבים רוצים קבורה והלוויה.
אברהם ארון לשרה וצריך קצת קרקע לקבורתה. אברהם רצה לכבד את שרה.
הוא הלך לאנשים מקומיים עם קרקע. הוא רצה לקנות נכס מהאנשים המקומיים.
אני לא אוהב את הנושא של מוות, אבל כולם ימותו. אנו רואים אמהות ואבותינו בארון.
אנחנו צריכים להיות מוכנים כאשר אנו מתים. אנשים מתכננים למשרות, בתים ומקצועות אבל אנשים לא מתכוונים לחיי נצח.
אם אדם לא קיבל חיי נצח לפני יום מוות. אז האדם שיש לי עונש נצחי.
איך אדם יכול להימנע מעונש נצחי?
כולם חטא ושמגיעים לנו ללכת לגיהינום. האנושות היא אחראית לאלוהים.
אז ישו בא לארץ זו. ישוע הוא אלוהים. הוא חי חיים מושלמים ומת על הצלב.
הוא היה קורבן המושלם על הצלב ואז הוא התעורר מהמתים.
אדם צריך לחזור בתשובה מחטאיהם ולעקוב אחריו. אז יש לי האדם שחיי נצח.בראשית 23:3-4

 וַיָּ֙קָם֙ אַבְרָהָ֔ם מֵעַ֖ל פְּנֵ֣י מֵת֑וֹ וַיְדַבֵּ֥ר אֶל־בְּנֵי־חֵ֖ת לֵאמֹֽר׃
גֵּר־וְתוֹשָׁ֥ב אָנֹכִ֖י עִמָּכֶ֑ם תְּנ֨וּ לִ֤י אֲחֻזַּת־קֶ֙בֶר֙ עִמָּכֶ֔ם וְאֶקְבְּרָ֥ה מֵתִ֖י מִלְּפָנָֽי

No comments:

Post a Comment