Translate

Thursday, August 13, 2015

מילות החזקות

ארצות הברית תהיה צורך בחירות.המועמדים רוצים את המילים המושלמת, כך שניתן יהיה הנשיא הבא. אם יש לי מועמדים אלה מילות חזקות אז הם יקבלו קולות.

אנשים במערכות יחסים. הם רוצים לחלוק את מה שהוא בלבם. אם יש לי אדם מילות ופעולה אז המילים הן מושלמים.

אנשים רוצים לעזור לעובדי החברה שלהם. אם עובד חברה יש מאבק אז אדם יכול להיות מילות טובות לשיפור.

אנחנו לא טובים במילות. האנושות לא תהיה עיתוי טוב עם המילים שלנו. אז אנחנו צריכים עזרה.

אם אנחנו רוצים חוכמה אז אנחנו צריכים לחזור בתשובה מחטאינו. ישו מת על הצלב וקם מן המתים.

אם אדם מגיש לישו אז חסיד של ישו יהיה מילות רבות עוצמהמשלי 15:23

 שִׂמְחָ֣ה לָ֭אִישׁ בְּמַעֲנֵה־פִ֑יו וְדָבָ֖ר בְּעִתּ֣וֹ מַה־טּֽוֹב׃

No comments:

Post a Comment