Translate

Monday, August 17, 2015

Mayroon ba siya ng maraming kaibigan

Kailangan namin ng mga kaibigan dahil ang buhay na ito ay mahirap. Hindi namin alam ang lahat ng bagay kaya kailangan naming depende sa tao.

Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng dalawang uri ng mga kaibigan. Isang uri ng mga kaibigan ay kaibigan na may takot sa Panginoon.

Ang mga uri ng mga kaibigan ay hikayatin ang mga tao upang tumuon sa Bibliya at Jesus. Sila ay mga tapat sa kanilang mga kaibigan.

Pagkatapos doon ay ang di-tapat na mga kaibigan. Hindi nila nais na sumunod kay Jesus upang magkaroon sila ng masamang payo para sa kanilang mga kaibigan. Walang karunungan mula sa Bibliya na kapag sila ay hinihikayat ang kanilang mga kaibigan.

Alam ko maraming mga tao na nagkaroon ng masamang kaibigan at nawasak ang mga kaibigan sa buhay ng tao. Sila ay nagkaroon ng isang pag-ibig ni Jesus pagkatapos na ito ay nawala.

At alam ko ang mga tao na gusto Jesus at magkaroon ng kaibigan na pag-ibig kay Jesus. Ang mga uri ng mga tao ay maging malakas kay Jesus.Kawikaan 15:24

 Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas,
upang maiwasan ang daigdig ng mga patay.

No comments:

Post a Comment