Translate

Wednesday, August 19, 2015

אני האדם הגדול

אנשים רבים מתלוננים על אנשים גאים.האמון הוא שכולם גא. בכל תרבות, את הנושא של גאווה הוא הבעיה הגדולה ביותר.
אנשים לא רוצים להגיש לאלוהים והם יעשו מה שהם רוצים. אלוהים לא יכול להיות במערכת יחסים עם אדם, אם יש לי האדם שגאווה. גאווה מפרידה בין אנשים מאלוהים.עון הגדול ביותר הוא גאווה.
עלינו לחזור בתשובה מכל חטאינו ואחרי ישוע.
ישו הוא צנוע. ישוע הוא אלוהים, והוא בא לארץ זו. הוא מת על הצלב בגלל שהוא היה הקורבן המושלם. ואז הוא התעורר מהמתים.
עלינו לחזור בתשובה מכל חטאינו ולעקוב אחריו. אבל יש לנו גאווה. אנשים רבים מסרבים להודות שהם חוטאים. אנשים אוהבים חטאיהם יותר מאשר ישו.
אם אדם לא אוהב חטאיהם ואחרי ישוע. ישוע יגן ואהבה.
אלוהים רואה כל לב על פני האדמה הזאת ולכן אנחנו צריכים להיות רצון לאלוהיםמשלי 15:25

 בֵּ֣ית גֵּ֭אִים יִסַּ֥ח׀ יְהוָ֑ה וְ֝יַצֵּ֗ב גְּב֣וּל אַלְמָנָֽה


No comments:

Post a Comment