Translate

Thursday, August 13, 2015

Ang malakas na mga salita

Ay nagkakaroon ng Estados Unidos na halalan. Ang mga kandidato na gusto ng perpektong salita upang sila ay maaaring maging ang susunod na presidente. Kung ang mga kandidato ay may malakas na mga salita at pagkatapos ay sila ay makakatanggap ng mga boto.

Ang mga tao ay sa mga relasyon. Gusto nila na ibahagi ang kung ano ang nasa kanilang mga puso. Kung ang isang tao ay may mga salita at mga pagkilos at pagkatapos ay ang mga salita ay perpekto.

Ang mga taong nais makatulong sa mga manggagawa sa kanilang kumpanya. Kung ang isang manggagawa kumpanya ay may isang pakikibaka pagkatapos ng isang tao ay maaaring magkaroon ng magandang mga salita para sa pagpapabuti.

Kami ay hindi mabuti sa mga salita. Ang sangkatauhan ay hindi magkaroon ng magandang timing sa aming salita. Kaya kailangan namin ng tulong.

Kung gusto namin ang karunungan at pagkatapos, kailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay namatay sa krus at bumangon mula sa patay.

Kung ang isang tao ay nagsumite kay Hesus at pagkatapos ay isang tagasunod ni Jesus ay may malakas na mga salita.
Kawikaan 15:23

 Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan,
at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang.

No comments:

Post a Comment