Translate

Saturday, August 8, 2015

להכשיר את הכל

יש הרבה מחשבות בורות בנפש האדם. אנחנו רוצים לעשות את הדבר המטורף.
אנו לכעוס כאשר אנשים מנסים לעצור אותנו מהדבר המטורף.
הטיפש יהפוך אויבים כאשר האדם שיגיב לבעיות חיים.
אם אדם יכול לשלוט בהמעשים ואז האדם שיהרוס את החיים שלהם.
אני היה טיפש אבל ישו נגאל הרצון שלי.
האנושות זקוקה להבנה אמיתית. אם אדם רוצה חוכמה אז האדם שצריך לקרוא את התנ"ך.
התנ"ך מסביר כי אנחנו לא יכולים לחיות בלי אלוהים ישו.
ישו מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים. אם אדם חוזר בתשובת מחטאיהם ואז האדם שחווה בחיים חדשים.
אם יש לי אדם ישו אז רוח הקודש גרה בלבו של אותו האדם. אם אין לי אדם ישו אז רוח הקודש לא חי בלבו של אותו האדם.
אנשים רבים לא רוצים הבנה כי הם טיפשים. הם רוצים להרוויח מערכת היחסים שלהם עם אלוהים.
אנו חוטאים ומגיע לנו גיהינום. אז אנחנו צריכים להודות שאנו חוטאים ושהחטאים שלנו יהרסו את הנשמה.
אנחנו חייבים לצלוב חטאינו על הצלב של ישו ואת רצון החיים הטהורים. זוהי מתנה של אלוהים ולא ניתן שנצברו על ידי מעשים טובים.משלי 15:21


 אִ֭וֶּלֶת שִׂמְחָ֣ה לַחֲסַר־לֵ֑ב וְאִ֥ישׁ תְּ֝בוּנָ֗ה יְיַשֶּׁר־לָֽכֶת

No comments:

Post a Comment