Translate

Monday, August 17, 2015

האם יש לו חברים רבים

אנו זקוקים לחברים, כי חיים זה קשה. אנחנו לא יודעים הכל ולכן אנחנו צריכים להיות תלויים באנשים.

אדם יכול להיות שני סוגים של חברים. סוג אחד של חברים הם חברים עם יראת ה '.

חברים של סוגים אלה יעודדו אנשים להתמקד במקרא ובישו. הם נאמנים לחברים שלהם.

ואז יש את החברים נאמנים. הם לא רוצים ללכת אחרי ישוע כך יש להם עצה רעה לחברים שלהם. אין חוכמת מהתנ"ך כאשר הם מעודדים את חבריהם.

אני מכיר הרבה אנשים שהיו חברים רעים והחברים הרסו את חייו של האדם. הם היו אהבתו של ישו ואז זה נעלם.

אז אני יודע שאנשים שרוצים ישו ויש לי חבר שאוהב את ישו. הסוג של אנשים אלה יהיה חזק בישומשלי 15:24


 אֹ֣רַח חַ֭יִּים לְמַ֣עְלָה לְמַשְׂכִּ֑יל לְמַ֥עַן ס֝֗וּר מִשְּׁא֥וֹל מָֽטָּה

No comments:

Post a Comment