Translate

Sunday, August 23, 2015

Ang mga motibo ng puso

Mayroon kaming uudyok sa buhay. Kami ay sundin ang pagnanasa ng ating mga puso ngunit kailangan naming hilingin sa tanong na ito.

Ano ang pag-uudyok ng puso? Maraming mga tao ay udyok ng kita ng pera o pagkakaroon ng sex.

Kailangan naming isumite ang aming mga buhay sa isang mas mataas na pag-iisip.

Diyos ay tumatawag sa sanlibutan na magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod kay Jesus. Kapag ang isang tao na isumite ang kanilang mga buhay kay Hesus. Pagkatapos ang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod kay Jesus. Pagkatapos ang Diyos ay magbibigay sa Ama ang Banal na Espiritu sa bawat mananampalataya.

Mayroong maraming mga tao na mahal ang kanilang mga kasalanan higit sa Jesus. Diyos ay hindi maaaring gusto ang mga kasalanan ng tao kaya kung ang isang tao ay hindi magkaroon ng Jesus. Pagkatapos na ang tao ay nakahiwalay mula sa Diyos.

Hindi namin maaaring mangyaring Diyos kung ayaw natin si Jesus sa ating mga hinahangad.Kawikaan 15:26

 
Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama,
ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa.

No comments:

Post a Comment