Translate

Saturday, January 31, 2015

שליח רשע

לכל אחד יש הודעה. אתה יודע מה האדם מאמין במעשיהם.השליח הרשע יעשה דברים רעים. אולי הם ניאוף מחויבות.אדם יודע שהאדם הזה לא מכבד את הנישואין. או האדם ישקר.השליח הרשע אינו אדם ישר, ולכן אדם זה יקדם שקרים.

אנשים חושבים שהם יכולים לקבל בלב מלא חטאים ולהתמודד עם כל שיפוט. זה רעיון שווא.החטאים יהרסו אדם שחי אלו סוגים של שקרים.

הטבע החוטא שולט האנושות, ולכן אנשים צריך את התרופה.

התרופה היא הצלב של ישו. זהו הגשר לגן עדן ורצון חדש. כאשר אלוהים נותן לך לב חדש אז אדם ישנא את חטאיהם.

האדם שיש לי רעיונות חדשים בחיים הנוכחיים.הבשורה היא המפתח ללב אדם זה.הטבע החוטא הוא מתפורר האנושות, אבל רוח הקודש מרפאה את הלב. כאשר מאמין מספר את הבשורה, ואדם אחר מקבל את ישו. אז יש לי האדם חיים וריפוי.

הנוצרי מביא ריפוי בתרבות. נוצרים צריך להיות מעורבים בכל חלק מהתרבות. שאל את הלורד כדי להדריך אותך. כשהוא מדבר, בצע את קולו של ה 'משלי 13:17

 מַלְאָ֣ךְ רָ֭שָׁע יִפֹּ֣ל בְּרָ֑ע וְצִ֖יר אֱמוּנִ֣ים מַרְפֵּֽא
No comments:

Post a Comment