Translate

Wednesday, January 21, 2015

אובמה, בודהה, נשיא קלינטון וגנדי

אנשים רוצים להיות תקווה בחיים האלה. אנחנו צריכים למלא את הלב בתקווה. אנשים רוצים מנהיגיהם להיות חזק.האנשים בארצות הברית הרצונות שאובמה תהיה מנהיג גדול אבל הוא יאכזב את האנשים של ארצות הברית.

אנשים רוצים להיות תקווה בודהה. יש ריקנות בהוראתו של בודהה. אנשים לא יכולים לכבוש את הרוע של העולם הזה. לאנשים יש לב מרושע שאוהב את החטא והאנושות משתוקקת דברים רעים.הוראתו של בודהה לא נותנת רצון חדש באנשים.

יש כמה אנשים שרוצים הנשיא קלינטון. הוא אדם שלוקה. הוא לא יכול לפתור כל בעיה ולהביא שלום בלב האנושות. אנשים פוחדים ממוות, והוא לא יביא נחמה. הוא מפחד ממוות, מדי.

אנשים בהודו אוהבים האדם של גנדי. דרכיו הן נהדרות, אבל זה לא יביא שלום העולם בעולם הזה. אנשים יהיו שנאה בלב.השנאה מבוססת על חטא ולא בתרבות.אדם צריכה נצלב הטבע החוטא.התוצאות החיוביות המילים לא לרפא את הבעיה של העולם, אלא רק את הצלב של ישו יביא תקווה.

אדם צריך לקוות בישו ולא בבני אדם. ישו הוא ההכנה שהיא ההכנה של כל דבר. הוא הגשר לאלוהים האב. אם אדם חוזר בתשובת מחטאיהם אז הם יצטרכו רצון חדש.החטאים של חטיבת סיבות האנושות כל כך אלוהים זקוק להשתלת לב חדש באדם. כאשר יש לי אדם לב חדש אז יש תקווה.

כאשר יש לי אדם תקוותו של ישו, אז יש עתיד מבורך מובטח.העולם לא יכול לתת לי מובטח עתיד מבורךמשלי 13:12


  תֹּוחֶ֣לֶת מְ֭מֻשָּׁכָה מַחֲלָה־לֵ֑ב וְעֵ֥ץ חַ֝יִּ֗ים תַּאֲוָ֥ה בָאָֽה

No comments:

Post a Comment