Translate

Tuesday, January 27, 2015

אנחנו צריכים להשתמש בזה

אנשים כמו אנשים שיש להם שיקול דעת. אנחנו רוצים שאנשים שאנחנו יכולים לסמוך על עושים עבודה טובה.

אם אדם נאמן וטוב אז אותו האדם יהיה מבורך בכל תחום בחיים.

אבל הרבה אנשים לא חכמים. הם יעשו דברים טיפשיים וגרמו לבעיות שלהם.

החטאים בלבם יגרמו הרס בחייהם.החיים קדוש הוא לא טוב.

אם אדם נמצא במערכת יחסים אז רוב האנשים רוצים שמישהו שהוא חכם ונאמן.

אם אדם אינו נאמן אז היחסים יהיו שבור.

האנושות היא חלשה ולכן אנחנו צריכים את רוח הקודש כדי ליצור את לבנו.

אנו חוטאים שנידונים לגיהינום. אנחנו צריכים לחזור בתשובה מחטאים ואחרי ישוע. אנחנו תקבלו את רצון חדש וללכת לגן עדן.משלי 13:15

 שֵֽׂכֶל־טֹ֭וב יִתֶּן־חֵ֑ן וְדֶ֖רֶךְ בֹּגְדִ֣ים אֵיתָֽן

No comments:

Post a Comment