Translate

Friday, January 16, 2015

ang argument

May 7000000000 mga tao sa mundo na ito. Maraming mga uri ng mga personalidad; para doon, magkakaroon ng salungatan. Ang mga tao ay may mga salungatan sa kanilang mga trabaho. Ang patakaran ng kompanya ay maaaring hindi sumasang-ayon sa ibang tao.

Manggagawa ang labanan laban sa mga boss. Kailangang isumite sa mga panuntunan manggagawa Ang.

Maraming mga tao ay nasa relasyon sa ibang mga tao. Kapag mayroon kang dalawang tao, magkakaroon ng dalawang mga ideya.

Maraming mga beses, isang away na magaganap. Kailangang makinig sa iba pang mga tao tao.

Ang problema ay na gusto lahat ng tao upang maging tama. Kailangan naming tanggihan ang aming sariling pagkamakaako at tanggapin ang payo mula sa iba pang mga tao. Ako ay pag-aaral pa rin ito, kaya huwag sumama ang pakiramdam. Kailangan naming hilingin sa Diyos upang lumikha ng isang puso na nais mong malaman ang mga katotohanan.Kawikaan 13:10

 Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan,
ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan.

No comments:

Post a Comment