Translate

Saturday, January 17, 2015

Ang kasaysayan ng Noah

Kapag nabasa ko sa Bibliya, naiintindihan ko na ang mga tao ay mga makasalanan. Ang kasaysayan ng Noah nagtuturo na si Noah ay hindi perpekto. Mayroon kaming mahinang mga lugar ng buhay at kailangan namin upang bantayan ang mga lugar.

Ito ay hindi isang maling pag-inom ngunit maaari itong gumawa ng mga gusto sa isang tao upang gawin mali. Mga Tao gawin ng maraming mga pipi mga bagay kapag sila ay uminom ng alak. Ang kasaysayan ng Noah itinuturo ito. Mayroong maraming iba pang mga lugar na kailangan namin upang hilingin sa Diyos na ito. Ba nito ang lugar ng buhay humina ang aking testigo?

Ang kasaysayan ng mga Shem at Jafet itinuturo ng ilang mga bagay na kailangan namin upang ilapat sa ating buhay.

Kapag ang isang tao ay kasalanan at pagkatapos ay hindi tsismis tungkol sa kasalanang iyon. Kailangan mong makipag-usap sa pag-ibig sa taong at umaasa para sa pinakamahusay na. Ang pagtuturo ng Shem at Jafet mga gabay sa akin sa malumanay na ang makasalanan.

Ang krus ni Jesus ay nagdudulot ng buhay. Ang isang tao ay karapat-dapat na kapag kasalanan namin at walang tulay sa langit. Ang mga kasalanan ng sangkatauhan sa amin ihiwalay mula sa Diyos. Ang perpektong sakripisyo para sa sangkatauhan ay Jesus at ang tulay na maaari naming maglakad sa.

Kung ang isang tao ay ayaw ng kasalanan at repents pagkatapos sila ay maglakad sa bridge ni Jesus.

Ang kasaysayan ng mga mas bata kapatid na lalaki ay kahiya-hiya. Mahal niyang Tsismis at maging sanhi ng sakit sa ibang mga tao.

Kapag ang isang tao napupunta laban sa Diyos at naninirahan sa kasalanan. Pagkatapos ay buhay na hindi pinagpala. Ang pamilya ng mga mas bata kapatid na lalaki ay hindi pinagpala dahil sa kakulangan ng character. Ang kasaysayan ng Bibliya ay nagtuturo na ang mga mas bata kapatid na lalaki na isinumite sa Shem. Mga parangal ng Diyos ang mga taong iyon na igalang siya.Genesis 9:21-29 

 21 Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. 22 Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham ang ama ni Canaan at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. 23 Kaya't kumuha sina Shem at Jafet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad nang patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. 24 Nang mawala na ang kalasingan ni Noe, at malaman ang ginawa ng bunsong anak, 25 sinabi niya:

"O ikaw, Canaan, ngayo'y susumpain,
sa mga kapatid mo ika'y paaalipin."
26 Sinabi rin niya,
"Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem,
itong si Canaa'y maglilingkod kay Shem.
27 Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Jafet. a
Sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan,
at paglilingkuran si Jafet nitong si Canaan."
               28 Si Noe ay nabuhay pa nang 350 taon pagkatapos ng baha, 29 kaya't umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay.

No comments:

Post a Comment