Translate

Thursday, January 22, 2015

Isang mundo at isang wika

Ang aklat ng Genesis ay nagpapaliwanag sa kasaysayan ng wika. Mayroong ilang mga wika sa mundo.
Kami ay nakatira sa mga katulad na beses na mas ang araw ng tore ng Babel. Ang bawat tao'y maaaring makipag-usap sa isa't isa nang walang anumang mga problema. Ngayon na mayroon kami ng teknolohiya upang matulungan kaming.
Sa tingin mga tao na ang mundo ay isa upang maaari naming pagtagumpayan ang bawat problema. Mga Tao bang kamuhian ang mga paraan ng Panginoon at isulong ang kanilang mga egos.
Ang kasaysayan ng kabanatang ito ay nagtuturo na malito Diyos ang mga wika. Nagtuturo sa kasaysayan nito na nagpunta ang mga tao sa iba't ibang lugar ng mundo.Genesis 11:1-9

  1 Sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. 2 Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, a nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. 3 Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. 4 Ang sabi nila, "Halikayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig."

               5 Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinayo ng mga tao. 6 Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. 7 Ang mabuti'y bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan." 8 At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel b ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh.

No comments:

Post a Comment