Translate

Thursday, January 29, 2015

Kaalaman at kahangalan

Ang ilang mga tao ay may kaalaman at gamitin ito. Ang ilang mga tao ay may kahangalan at ang kahangalan destroys ang kanilang buhay.

Alam namin na ang parehong uri ng mga tao.

Ang taong iyon ay may kaalaman, ay ilipat ang kaalaman sa karunungan. Ito ay madaling reaksyon ngunit sila ay titigil at sa tingin. Ang kaalaman ay makakatulong sa mga tao upang gumawa ng isang mahusay na desisyon. Ang susi sa ito ay ang Diyos.

Kung ang isang tao ay may Diyos ang tao ay basahin ang Bibliya. Kapag nagbasa ka ng Biblia, ilapat ang Bibliya sa buhay.

Ang Banal na Espiritu ay maaaring gawin mahusay na mga bagay sa isang buhay na tao.

Ang taong iyon ay may kahangalan ang gagawin pipi mga bagay. Ang makasalanang kalikasan ay masama. Ito ay gawin ang mga bagay na iyon ay pupuksain ang tao. Ang bawat tao'y maaaring maging isang siguradong ngunit maaaring mag-save ng Diyos ang isang tao.

Kami ay ipinanganak na may isang makasalanang kalikasan at kami ay pagpunta sa impiyerno. Kung magsisi namin mula sa aming mga kasalanan pagkatapos Diyos ay baguhin ang aming mga puso. Kapag nangyari iyon, hindi namin matalino.Kawikaan 13:16

 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa,
sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa.

No comments:

Post a Comment