Translate

Tuesday, January 27, 2015

Kailangan naming gamitin ang

Mga Tao tulad ng mga tao na may mahusay na pagpapasya. Gusto namin ang mga tao na maaari naming depende sa paggawa ng magandang trabaho.

Kung ang isang tao ay tapat at mahusay na pagkatapos ay ang taong iyon ay binasbasan sa bawat lugar ng buhay.

Ngunit maraming mga tao ay hindi matalino. Gagawin nila ang ugok mga bagay at sanhi ng kanilang sariling mga problema.

Ang mga kasalanan sa kanilang puso ay magdudulot pagkawasak sa kanilang buhay. Ang bawal na buhay ay hindi mabuti.

Kung ang isang tao ay nasa isang relasyon pagkatapos karamihan ng mga tao na gusto ng isang tao na matalino at tapat.

Kung ang isang tao ay hindi tapat pagkatapos ay ang relasyon ay nasira.

Ang sangkatauhan ay mahina kaya kailangan namin ng Banal na Espiritu upang bumuo ng ating mga puso.

Kami ay mga makasalanan na nahatulan sa impiyerno. Kailangan namin na magsisi mula sa kasalanan at sundin si Jesus. Susubukan naming tumanggap ng isang bagong pagnanais at pumunta sa langit.Kawikaan 13:15

  Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang,
ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan.

No comments:

Post a Comment