Translate

Wednesday, September 30, 2015

Magkaroon ng isang pusong mapagmataas

Naniniwala ako na ang pinakamalaking kasamaan ay kapalaluan. Kung kami ay may pagmamalaki at pagkatapos ay hindi ka namin kilalanin ang Panginoon.

Susubukan naming isipin na hindi namin kailangan ang Diyos.

Ang katotohanan ay na tayo ay makasalanan na kailangang magsisi sa ating mga kasalanan. Ang isyu ng pagmamataas ay isang problema.

Ang mga taong hindi gusto na maging mali. Kapag ang isang tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at pagkatapos ay kinikilala nila na tayo ay mga makasalanan.

Ang pusong mapagmataas ay tanggihan ang Panginoon ay ang Panginoon hate ang pagmamataas. Ang Panginoon ay hindi maaaring patawarin ang isang tao na hindi mo nais na magsisi. Kaya ang tao ay pumunta sa impiyerno dahil sa kanilang mga kasalanan.

Ang Diyos ay maawain ngunit kung gagawin ang isang tao na hindi gusto ang kapatawaran. Ang taong iyon ay makakuha parusahan sa walang hanggang kapahamakan.Kawikaan 16:5

 Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang,
at sila'y tiyak na paparusahan.

No comments:

Post a Comment