Translate

Monday, September 28, 2015

Sa huli

Ang ilang mga tao na isipin na ang Diyos ay masama at masama. Ito ang katotohanan, ang Diyos ay mabuti. Kaya nagbibigay-daan niya ang mga tao na tanggihan ang katotohanan.

Ang Diyos ay pag-ibig at nais mga tao upang sumunod sa kanya. Datapuwa't ibig ng Diyos purong pag-ibig kaya magkakaroon ng isang pagpipilian.

Ang isang tao ay maaaring tanggihan ang Panginoon at pag-ibig sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos na ang tao ay mamamatay. Ang taong iyon ay mamatay na walang kapatawaran. Ayaw nilang tanggapin ang kapatawaran mula sa krus ni Jesus. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Diyos na nagnanais ng isang tunay na relasyon dahil relasyon ay nangangailangan ng libreng-kalooban.

Kung ang isang tao Ayaw ng kanilang mga kasalanan at nagnanais na sumunod kay Jesus. Pagkatapos na ang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at sundin ang mga paraan ng Panginoon. Ang taong iyon ay tatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. May kapatawaran dahil si Jesus ay namatay sa krus upang maaari naming maranasan ang kanyang pag-ibig.
Kawikaan 16:4

 Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan,
at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan.

No comments:

Post a Comment