Translate

Tuesday, September 29, 2015

Ang kasal

Nais Abraham ang pinakamahusay na asawa para sa kanyang anak na lalaki. Binasbasan ng Diyos Issac may magandang asawa.

Kapag ang isang tao ay may isang asawa, Ang taong iyon ay pinagpala.

 Ni Issac at  ni Rebeca ay may-asawa at si Issac naaliw. Namatay ang ina ni Issac at doon ay kagalakan pagkatapos Issac ay may-asawa.

Makipag-usap tungkol sa kasal ang mga tao. Maraming mga tao ay kalimutan ang tungkol sa mga pinakadakilang kasal sa hinaharap.

Diyos at sa kanyang iglesia ay sumali bilang isa. Diyos Ama nais mga tao na karanasan sa kanya ngunit ang mga tao ay nagkasala. Kaya ang Diyos ay dumating ang Anak sa lupa upang tubusin ang sangkatauhan.

Si Kristo ay namatay sa krus at muling nabuhay si Jesus mula sa patay. Kung ang isang tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan pagkatapos na ang tao ay makakaranas ng Panginoon.

Magkakaroon ng isang ikalawang pagbabalik ni Kristo sa lupa. Pagkatapos ng simbahan at ng Diyos ay nagkakaisa sa isang perpektong unyon.Genesis 24:67

 Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebeca sa tolda ni Sara na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebeca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina.

 

No comments:

Post a Comment