Translate

Saturday, March 28, 2015

Pagkamakaako ay king

Naniniwala ako kapag ang pagkamakaako ay hari, walang pag-asa para sa taong iyon. Pagkamakaako ay ang default na posisyon ng kaluluwa ng tao. Ang makasarili pagnanais ay humingi ng mga interes ng isang tao. Ang isang tao ay magiging na interes tao.

Ang taong na naglalayong mayroong sariling magandang ay magdusa. Ang taong ito ay may mga maling pag-asa na patayin ang kaluluwa.

Naniniwala ako na ang katigasan ng ulo ay maaaring bulag ang isang tao. Pagkamakaako ang magiging sanhi ng isang tao upang focus sa kawalan ang pinakamahalagang bagay sa buhay.

Ang simula ng takot ay nagsisimula sa Panginoon. Kailangan nating mapagtanto na ang Panginoon ay Hari at siya ay perpekto.

Kami ay mga makasalanan na nararapat sa kanyang paghatol.

Kailangan namin na magsisi mula sa ating mga kasalanan at sundin ang Bibliya. Kapag ituon ang isang tao sa Panginoon pagkatapos ang pag-ibig ng kasalanan ay bababa.

Kung ang isang tao nagmamahal sa Panginoon, at pagkatapos ay ang tao ay mapoot ang sarili. Ngunit kung ang taong nagmamahal sa pagkamakaako pagkatapos ay ang tao ay mapoot na Diyos.Kawikaan 14:16

 Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan,
ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan.

No comments:

Post a Comment