Translate

Thursday, March 26, 2015

Ang balita sa internet ay totoo

Kailangang mag-isip tungkol sa bawat isyu mga tao. Ang problema ay na ang maraming tao ay hindi sa tingin. Maraming mga kasinungalingan sa mundong ito at maraming mga tao ay nalinlang.

Mga Tao basahin ang mga blog at naniniwala bawat salita. Ang taong ito ay nakulong sa pamamagitan ng maraming mga scheme sa buhay na ito.

Ang isang matalino tao ay hindi tatanggap ng bawat blog. Ang taong ito ay saliksikin ang paksa. Nangangailangan ito ng karunungan.

Naniniwala akong karunungan ay matatagpuan sa Biblia. Ang Bibliya ay magbibigay kaalaman sa sangkatauhan.Kawikaan 14:15

 Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan,
ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan.

No comments:

Post a Comment