Translate

Thursday, March 19, 2015

Ang kaligayahan ay mawawala

Ang mga tao ay masakit sa buhay na ito at gusto ng mga tao para maging masaya. Ang mga tao ay makinig sa komedyante at sila ay tumawa.

Ang tao ay may sakit sa puso, habang sila ay tumatawa. Ang komedyante ay hindi maaaring pagalingin ang puso ng tao.

Mga Tao gustung-gusto sports. Kapag ang mga paboritong koponan isport pagkatapos ay ang mananalo sa lungsod ay masaya. Ang usapin ay ang hitsura ng mga tao para sa kapanatagan sa maling lugar.

Mayroon kaming masakit sa ating mga puso. Masakit ang hindi mawawala kapag sinusubukan naming ayusin ang problema. Kailangan naming hilingin sa Diyos upang pagalingin ang mga puso. Si Jesus ay namatay sa krus at lumitaw mula sa patay. Kung magsisi namin mula sa aming mga kasalanan Pagkatapos ay maaari naming matanggap ang nakapagpapagaling na mula sa Panginoon. Ang mananampalataya ay mapupunta sa langit. Langit ay isang perpektong lugar.

Kung ang isang tao tumangging magsisi at sundin si Jesus, ang taong iyon ay hindi kailanman pinagaling. Ang taong iyon ay ilalagay sa impiyerno dahil pinagsasama-kamatayan ng kasalanan. Walang pag-asa para sa taong iyon.Kawikaan 14:13

 Sa gitna ng ligaya maaaring dumating ang kalungkutan,
ngunit ang kaligayaha'y maaaring magwakas sa panambitan.

No comments:

Post a Comment