Translate

Wednesday, March 11, 2015

Naiintindihan Walang tao ang iyong pagnanais

Mayroon kaming kapaitan at kagalakan sa buhay na ito. Mga Tao humingi para sa isang tao na matupad ang pagnanais. Ang usapin ay na walang sinuman ang maunawaan ang mga puso. Maraming mga tao ay subukan pero hindi nila naiintindihan ang iyong kasiyahan o kaligayahan.

Mayroon akong karanasan sa sakit at gusto ng mga tao upang makatulong sa akin. Ngunit ang mga taong ito mabibigo.

Mayroon akong karanasan sa kagalakan ngunit hindi naiintindihan ng mga tao ang aking kagalakan.

Ang Diyos ay ang Maker at ang Maker ng pagnanais ng tao. Kung ang isang tao ay may sakit pagkatapos ang Panginoon ay maunawaan. Ang isang tao ay maaaring dalhin ang isyu sa Panginoon.

Kung ang isang tao ay may kagalakan pagkatapos ay maaari nilang kumanta ng papuri sa Panginoon.

Ang mga tao ay nakahiwalay mula sa Diyos ngunit si Hesus ay ang tulay. Kapag si Jesus ay namatay sa krus at conquered kamatayan.

Kailangang magsisi mula sa kanilang mga kasalanan at sundin si Jesus isang tao. Pagkatapos tao na maaaring makipag-usap sa Diyos.Kawikaan 14:10

 Walang makikihati sa kabiguan ng tao,
gayon din naman sa ligayang nadarama nito.

No comments:

Post a Comment