Translate

Thursday, March 26, 2015

החדשות באינטרנט היא אמיתית

אנשים צריך לחשוב על כל נושא.הבעיה היא שהרבה אנשים לא חושבים. יש הרבה שקרים בעולם הזה והרבה אנשים שולל.

אנשים קוראים בלוגים ומאמינים לכל מילה. אדם זה יהיה להיות לכוד על ידי תוכניות רבות בחיים האלה.

אדם חכם לא יקבל כל בלוג. אדם זה יהיה לחקור את הנושא. זה דורש חוכמה.

אני מאמין חוכמה נמצאת בתנ"ך.התנ"ך ייתן לי מודיעין לאנושותמשלי 14:15

 פֶּ֭תִי יַאֲמִ֣ין לְכָל־דָּבָ֑ר וְ֝עָר֗וּם יָבִ֥ין לַאֲשֻׁרֹֽו

No comments:

Post a Comment