Translate

Tuesday, March 17, 2015

Ako ay tama, ikaw ay mali

Mayroon akong sabihin sa iyo ang impormasyong ito. Gusto kong maging tama at hindi ko gusto na maging mali. Ito ay isang pangkaraniwang problema sa sangkatauhan.

Mayroon kaming isang pagkamakaako na Ayaw na maging mali. Kung may isang talakayan pagkatapos ng lahat gustong maging tama.

Maraming mga tao ay naniniwala na ang mga ito ay mabuti. Ang mitolohiya ng mabuting tao ay isang problema.

Kami ay makasalanan at nararapat namin impiyerno. Mga Tao maging galit kapag sila ay confronted na may kasalanan.

Maraming mga tao ay pupunta sa impiyerno dahil tumanggi silang magsisi mula sa kanilang mga kasalanan.

May ay isang paraan sa buhay na ito. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Ang Bibliya ay mula sa Diyos at kailangan naming naniniwala sa Biblia.

Sa bawat kultura, kultura na gustong maraming path sa Diyos. Ngunit mayroon lamang isang path sa Diyos.

Ang krus ni Jesus ay ang tulay sa langit.Kawikaan 14:12

 May daang matuwid sa tingin ng tao,
ngunit kamatayan ang dulo nito.

No comments:

Post a Comment