Translate

Saturday, March 21, 2015

Maniwala ka o hindi naniniwala

Naniniwala ako na ang paglikha nagpapatunay na ang Diyos ay tunay. Ngunit maraming mga tao ay tanggihan ang Panginoon at ang mga taong ito ay tanggihan pananampalataya kay Hesus. May problema dahil lahat ng tao ay isang makasalanan. Kung ang isang tao ay mali pagkatapos ay ang taong iyon nararapat impiyerno. Kung ang isang tao ay namamalagi pagkatapos ay ang taong iyon ay nararapat sa impiyerno.

Nabuhay si Kristo isang perpektong buhay at namatay sa krus. Kung ang isang tao repents mula sa kanilang mga kasalanan, at pagkatapos ay ang tao ay nakakaranas ng Diyos at pumunta sa langit.

Kapag ang isang tao makatanggap ng patawad mula sa Panginoon, pagkatapos ay ang taong iyon ay nais na igalang ang Panginoon.

Naniniwala akong pag-ibig ang maaaring magawa mahusay na mga bagay sa isang buhay na tao. Ang mananampalataya sa Jesus ang gagawin ng mahusay na mga bagay. Ang mananampalataya ay magkakaroon ng Banal na Espiritu upang bigyang kapangyarihan ang mga taong ito.

May mahusay na premyo para sa kanyang mga tao ng Diyos.Kawikaan 14:14

  Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay,
ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan.

No comments:

Post a Comment