Translate

Saturday, March 14, 2015

Ang nagkasala at rich ay yumabong

Nagbasa ko maraming sanaysay sa internet. Mukhang na magagawa ng masama ang mga tao anuman ang kwento. Ito ay kagiliw-giliw na ang masama ang mga tao ay walang takot sa Diyos.

Magkakaroon ng isang araw kung kailan harapin ang masama mga tao ang paghatol ng Diyos. Mga taong hindi maaaring itago mula sa Diyos.

Kailangan ko bang magdagdag ng isa pang ideya. Hindi namin ang lahat ng masama. Ay nagkasala kami laban sa Diyos. Nararapat nating bayaran ang presyo ng ating mga kasalanan sa impiyerno. Nararapat naming na sisirain ng Diyos bago ang kanyang trono.

Ang purong mga tao ay bumuti. Hindi namin maaaring maging dalisay sa harap ng Diyos sa aming mahusay na gawa. Si Jesus ay namatay sa krus at lumitaw mula sa patay. Kung magsisi namin mula sa ating mga kasalanan at sundin si Jesus. Pagkatapos kami ay dalisay sa harap ng Panginoon.

Ang tagasunod ni Jesus ay maaaring makaranas ng Diyos. Ang tagasunod ni Jesus ay maaaring magabayan ng Diyos.

Kapag ang isang tao ng isang ginagabayan ng Diyos pagkatapos ay ang taong iyon ay may kahulugan at yumabong.Kawikaan 14:11

 Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak,
ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak.

No comments:

Post a Comment