Translate

Saturday, November 7, 2015

Maging masayaKung ang isang tao ay nakatira sa bahay na ang hari ay nasa control. Ang tao ay nangangailangan ng hari na maging masaya dahil ang hari ay ang batas.
Kung nagpapakita ang hari ng kabaitan sa kanyang bansa pagkatapos buhay ng mamamayan ay pinagpala.
Ang isang magsasaka ay nais na pag-ulan kaya ang mga pananim ay lalaki. Ang magsasaka ay magtagumpay na may ulan.
Kung ang hari pinagpala ang isang tao pagkatapos ay magkakaroon ng tubig para sa mga kaluluwa.
Ang sangkatauhan rebels laban sa Panginoon. Ang Panginoon ang pag-ibig ngunit siya ay dapat parusahan ng ating mga kasalanan. Ngunit maraming mga tao ay tumanggi na magsisi mula sa kanilang mga kasalanan.
Diyos ay magkakaroon upang hatulan kasalanan ng tao. Ngunit ang Banal na Espiritu ay mahatulan tao. Kung ang tao ay nakikinig sa mga tinig ng Panginoon pagkatapos na ang tao ay magsisi. Pagpapalain ng Diyos sa mga tao.
Kung ang isang tao ay nais na pagpalain, sundin ang Panginoon. Maraming mga tao ang dumura sa Diyos at ayaw magsisi.

Kawikaan 16: 15

Ang kagandahang-loob ng hari ay parang ulap na makapal,
may dalang ulan, may taglay na buhay.

No comments:

Post a Comment