Translate

Wednesday, November 11, 2015

Ang pinaka-mahalagang bagay ay pera

Ang mga taong nais na magkaroon ng pera. Ang mga tao ay gawin hindi tapat na mga gawain upang makatanggap ng pera. Naniniwala ako na kailangan karunungan sa maraming tao.

Kung ang isang tao ay may pera ngunit walang karunungan. Ang taong iyon ay magkakaroon ng problema. Wisdom ay malutas ang mga isyu ng buhay.

Kung ang isang tao ay may kaalaman na ang tao ay gumagamit ng kaalaman.

Nakikita ko ang kakulangan ng karunungan sa mundo. Ang mga taong gumawa ng parehong pagkakamali at hindi sila matuto.

Ang mga tao ay may pera. Umaasa ako na ang mga tao ay mapagtanto na kailangan nila karunungan.

Hindi ko magkaroon ng isang bilyong dolyar ngunit mayroon akong karunungan. Wisdom may na-save ang aking kaluluwa.

Ako ay isang makasalanan kaya kailangan kong tanggapin si Hesus bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Kapag ang isang tao ay may Jesus pagkatapos ay ang Banal na Espiritu ay nabubuhay sa mga kaluluwa. Ang Espiritu ay nagbibigay karunungan na mundo ay maaaring hindi.Kawikaan 16: 16

 Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan,
at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pang-unawa.

No comments:

Post a Comment