Translate

Saturday, November 21, 2015

Ako mas malaki kaya ako 'y manalo

Maaari tayong maging mapagmataas at ito ay mali. Kung sa tingin namin na alam namin ang lahat ng bagay at pagkatapos ay namin mabibigo.

Nagkaroon beses kapag ako ay mapagmataas. Ang mapagmataas saloobin ay gumawa ako ng isang pagkabigo.

Kailangan ko bang maging mapagpakumbaba sa buhay na ito.

Maraming tao na sila ay malaman ang higit pa kaysa sa Diyos. Palagay nila ang Bibliya ay hindi ang Salita ng Diyos.

Iniisip nila na ang kanilang karunungan ay mas mahusay kaysa sa Bibliya.

Ang kanilang pagmamataas ay magiging sanhi ng mga isyu sa kanilang buhay. Hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sila ay hindi basahin ang Bibliya.

Hindi sila ay kilalanin ni Jesus. Ang mga uri ng mga tao ay mabibigo sa buhay.

Ang mga tao ay hindi pumunta sa langit. Ito ay ang kanilang pagmamataas na pumipigil sa buhay sa mundo. Ito ay ang kanilang pagmamataas na pumipigil sa walang hanggang buhay.Kawikaan 16: 18

 Ang kapalalua'y humahantong sa pagkawasak,
at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak.

No comments:

Post a Comment