Translate

Thursday, November 26, 2015

Kailangan nating sundin

Kailangan nating sundin ang Panginoon.  May mga sandali kapag nangyari ang mahihirap na panahon.
Tayo ay nagnanais na sandalan sa ating unawa.  Ngunit Tayo ay gumawa ng maraming mga pagkakamali.
Dapat nating hanapin ang Panginoon. Tayo ay may limitadong kaalaman at alam ng Diyos ang lahat ng bagay.
Nagkaroon mahirap beses  si Isaac.
Tayo ay dapat na naghahanap ng Panginoon at pagkatapos ay gagabayan tayo ng Panginoon.
Alam ni Isaac na plano ng Diyos ay mas mahusay kaysa sa kanyang.  Ang ating mga plano ay mabibigo ngunit ang paraan ng Diyos ay perpekto.
Diyos ay nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan ni Isaac.
 Ako na laban ng pananampalataya kay Hesus ngunit ang aking mabait ang Diyos.

 

Genesis 26:6

 Doon nga tumira si Isaac sa Gerar.

 

No comments:

Post a Comment