Translate

Friday, November 6, 2015

Aking mga paboritong anak na lalaki

Ang mga tao ay may mga isyu sa paboritismo. Ang pagsasanay ay karaniwan sa mga pamilya. Magkakaroon ng isang paboritong anak at paboritismo ay magiging sanhi ng mga pangunahing isyu.

Ni Jacob ay nagkaroon ng isang paboritong anak na lalaki at ang kanyang pangalan ay  si Esau.  Ni Esau ay isang mangangaso at mga mahal sa Jacob na kumakain ng karne.

  Ni Rebeca na isang paboritong anak na lalaki at ang kanyang pangalan ay si Jacob.  Ni Jacob ay mabuti sa paghahanda ng pagkain.

Paboritismo ay hatiin ang pamilya ni Jacob.

Kailangan naming ang mga tao na may kagandahang-loob. Hindi mahalaga kung mayroon sila ng pera.

Maraming mga tao ay tingnan ang mas mahalagang mga rich mga tao kaysa sa mga mahihirap na mamamayan.

Kailangan naming ituring ang mga mahihirap na mga tao na may kagandahang-loob at kailangan naming ituring ang mayamang tao na may kagandahang-loob.

Ito ay isang mahirap na gawain ngunit ang Diyos ay maaaring makatulong na. Kailangan naming depende sa Panginoong Jesus.Genesis 25:27-28

    27 Lumaki ang mga bata. Naging mahusay na mangangaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. 28 Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa'y kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebeca.


No comments:

Post a Comment