Translate

Wednesday, November 4, 2015

Ang poot ng hari

Hindi ako nakatira sa isang maharlikang pamahalaan. Ang hari ay may kabuuang kapangyarihan sa monarkiya. Kung ang may gusto ng hari ang isang tao pagkatapos na ang tao ay i-save. Ngunit kung ang mga hari ay hindi tulad ng isang tao pagkatapos na ang tao ay magkakaroon ng malubhang isyu.

Ang Panginoon ay siyang hari sa daigdig na ito. Ang Diyos ay pag-ibig at hindi nais na parusahan sa amin. Ang sangkatauhan ay isang makasalanan.

Kami ay pagsuway sa Panginoon. Kaya Hindi nais ng Diyos upang parusahan sa amin kundi magkaroon siya ng isang pakiramdam ng pagkakaroon ng katarungan.

Dapat parusahan ng Diyos ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Kaya lutasin ng Diyos ang problemang ito sa katauhan ni Jesu-Cristo.

Cristo ay Diyos. Siya ay dumating sa lupa na ito. Siya ay nanirahan sa isang perpektong buhay at namatay sa krus. Pagkatapos sinakop niya ang kamatayan.

Maaaring subukan ng isang tao na gumawa ng mabuti ngunit ang kasalanan ay mananatili sa kaluluwa. Kaya mga pangangailangan upang maging malinis sa pamamagitan ni Jesus ang isang tao.

Kaya kailangang magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod kay Jesus sa mga tao.Kawikaan 16: 14

 Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari;
kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi.

No comments:

Post a Comment