Translate

Saturday, November 21, 2015

אני יותר גדול אז אני אנצח

אנו יכולים להיות גאים וזה לא בסדר. אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל אז ייכשלו.

היו פעמים כאשר אני גאוותן.הגישה היהירה תגרום לי כישלון.

אני צריך להיות צנוע בחיים האלה.

אנשים רבים חושבים שהם יודעים יותר מאלוהים. הם חושבים שהתנ"ך הוא לא הדבר אלוהים.

הם חושבים שהחוכמה שלהם היא טובה יותר מאשר התנ"ך.

הגאווה שלהם לגרום לבעיות בחייהם. הם לא יחזרו בתשובה מחטאיהם. הם לא קראו את התנ"ך.

הם לא מכירים בישו. הסוג של האנשים האלה ייכשל בחיים.

האנשים האלה לא ללכת לגן עדן. זה הגאווה שלהם שמונעת חיים על פני כדור הארץ. זה הגאווה שלהם שמונעת חיי נצח.משלי 16:18

  לִפְנֵי־שֶׁ֥בֶר גָּא֑וֹן וְלִפְנֵ֥י כִ֝שָּׁל֗וֹן גֹּ֣בַהּ רֽוּחַ

No comments:

Post a Comment