Translate

Friday, May 1, 2015

Nais ng mga tao sa panggagahasa ng mga anghel

Ang mga anghel na dumalaw pamangkin ni Abraham ay manatili sa bahay. Ang mga lalaki ng Sodoma nais na magkaroon ng sex sa mga anghel. Homosexuality ay isang pangkaraniwang pagsasanay sa Sodoma. Nais bayan upang pumunta laban sa Panginoon.

Naniniwala ang mundo na ang homosexuality ay tama ngunit kinamumuhian ng Diyos ang homosexuality. Sodoma ay pagpunta upang hatulan dahil sa homosexuality at iba pang mga kasalanan.

Ang ating mga kasalanan nasaktan Diyos. Kung ang isang tao sundin homosexuality, kailangang magsisi ang tao. Kung ang isang tao ay sinungaling kailangang magsisi ang tao. Pangangailangan upang tanggihan ang ideya ng tao at sundin ang Bibliya sangkatauhan.

Naniniwala ako sa atin mga kasalanan ay magiging sanhi ng pagkahiwalay sa Dios. Walang kasalanan sa langit kaya si Jesus ay dumating sa lupa na ito.

Siya ay namatay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan. Kami ay dapat na ginawa ng purong kaya dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan.Genesis 19:4-5

 

   4 Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lunsod, bata at matanda ay naroon. 5 Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila!"

No comments:

Post a Comment